ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

0
108
 1. ນຳພາການປັບປຸງກົວຈັກການຈັດຕັ້ງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາບັນຈຸ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ພະນັກງານ ສະມາຊິກພັກຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໜາະສົມກັບວິຊາສະເພາະ, ຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດ, ຊັບຊ້ອນພະນັກກງານສະມາຊິກພັກເຂົ້າາໃສ່ຕຳແໜ່ງງານນຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍຕິດພັນກັບການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ – ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານຕາມຄວາມເປັນຈິງ.
 • ຊີ້ນຳບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເປັນຕົ້ນ: ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ, ກຳມະບານ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງໜ່ວຍພັກເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ, ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ລວມທັງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະທີ່ການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້.
 1. ນຳພາວຽກງານປ້ອງກັນສຳນັກງານ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
 • ຊີ້ນຳໜ່ວຍປ້ອງກັນສຳນັກງານພາຍໃນພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຕ່າງໆຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕາມກຳຄົນເຂົ້າ – ອອກໃຫ້ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
 • ຊີ້ນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ ອະນາໄມອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ…ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະອາດຈົບງານ.
 1. ນຳພາວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ – ພະນັກງານ ( ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ – ພະນັກງານ – ກວດກາພັກ ).
 • ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ – ນໍາພາການປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານຂະຫຍາຍພັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາກຳນັດເປົ້າໝາຍ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສະມາຊິກພັກຕິດຕາມດ້ວຍການມອບວຽກໃຫ້ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມທົດສອບຜ່ານຂະບວນການຕົວຈິງເມື່ອເຫັນວ່າມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຈິ່ງພິຈາລະນາຕົກລົງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງພັກ. ສູ້ຊົນສ້າງມະຫາຊົນຮຽນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໄດ້ 3 – 5 ສະຫາຍ, ຂະຫຍາຍເຂົ້າພັກສຳຮອງ 2-4 ສະຫາຍ.
 • ນຳພາຂຶ້ນແຜນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານນຳພາ – ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ມີພະນັກງານສືບທອດ, ປ່ຽນແທນເປັນຕົ້ນແມ່ນການຍົກລະດັບດ້ານທິດສະດີການເມືອງ – ການປົກຄອງ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພິທີການຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
 • ປັບປຸງວຽກງານຂ່າວສານປະຈຳພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ສາມາດອອກຂ່າວເປັນປົກກະຕິ ແລະ ລາຍການສະເພາະໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 • ຊີ້ນຳຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານ ສະມາຊິກພັກ ລວມທັງການປະຕິບັດແນວທາງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ, ເອົາໃຈໃສ່ນຳພາຮ່ວມຊີວິດພັກປະຈຳເດືອນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິມີເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເກັບ – ສົ່ງ ເງິນສະຕິພັກຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບພັກ.
 1. ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 2. ທັດສະນະຊີ້ນຳ: ເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນສ້າງໜ່ວຍພັກ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ເປັນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ – ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ໃນເດືອນ 10 – 11 ປີ 2016. ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ ຄະນະພັກ, ຄະນະຫ້ອງ, ພະນັກງານ ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບໃຫ້ສູງ.
 3. ຄະນະໜ່ວຍພັກ: ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ທິດທາງ, ແຜນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ – ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານໃຫ້ສະມາຊິກພັກຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມກຳແໜ້ນ ແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນແຕ່ລະວຽກໃຫ້ແຕ່ລະສະຫາຍລະອຽດຈະແຈ້ງ ມີການສະຫຼຸບຕີລາຄາເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ບາດກ້າວ ຈາກນັ້ນຕ້ອງຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຊີ້ນຳນຳພາຕໍ່ໄປ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here